Taget med stof?

Der er mulighed for at få en advarsel, hvis du bliver taget med stof til eget brug.

Udgangspunktet i dansk narkotikalovgivning er nultolerance. Men der findes en undtagelsesregel om, at der kan gives advarsel (tiltalefrafald) i stedet for en bøde, hvis ”sociale forhold” taler for det og ”besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug.”

Retsgrund­lag og mere information

Reglen findes som nævnt i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, 3. pkt. Du kan finde den gældende lovbekendtgørelse på retsinformation.dk

Advarselsreglen blev indført ved lov nr. 526 af 6. Juni 2007 og er uddybet i lovforslaget, der også kan findes på retsinformation.dk.

Reglen er desiden forklaret i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika

Betingelser for at undgå bøde for stofbesiddelse

Det står i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1.Efter Rigsadvokatens instruks til politiet og anklagemyndigheden om behandling af narkotikasager skal der gives en advarsel (tiltalefrafald), når betingelserne er opfyldt.

Stoffet var til eget forbrug.

Man skal være på fx kontanthjælp eller førtidspension.

Man er stærkt afhængig.

OBS: Man skal være afhængig af "hårde stoffer" (fx kokain, hereoin eller metadon).
Men er denne betingelse opfyldt kan man få en advarsel, også for besiddelse af hash til eget brug. Er man kun afhængig af hash gælder advarselsreglen ikke, uanset stoftypen.

Spørgsmål og definitioner

Er man ikke stærkt stofafhængig kan man stadig have mulighed for at få bøden nedsat, hvis man har en særlig lav indtægt. Det bør fremgå af bødeforlægget.

Er du i tvivl?
skriv til os her
Jeg er blevet taget med stof til eget brug, hvad gør jeg?

Hvis der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videresalg, kan man ikke få en advarsel efter denne regel. Vær opmærksom på, at stoffet, du er blevet taget med, godt kan være til eget forbrug, selvom der fx er tale om flere gram heroin.

Man skal være på fx. kontakthjælp eller førtidspension. Hvad betyder "sociale forhold"?

Ordlyden om “sociale forhold” betyder, at den sigtedes i almindelighed skal leve af en af de nævnte overførselsindkomster og ikke må have opsparing af en vis størrelse. Har man ingen indkomst, vil man formentlig også være omfattet. Derimod vil man ikke være omfattet, hvis man har indtægter fra lovligt arbejde ller får dagpenge.

Hvornår er man "stærkt afhængig"?

Ordlyden om, at “besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug”, betyder ifølge forarbejderne til loven, at der som hovedregel kun kan meddeles advarsel til personer, som igennem år har opbygget en så stærk afhængighed at stoffet bruges dagligt. Lejlighedsvis brug af stoffer vil ikke kunne føre til advarsel.

Fortæl politiet, at du ønsker en advarsel.

Det kan man gøre

Politiet undersøger sjældent selv, om betingelserne for advarsel er opfyldt. Man bør derfor bede om, at det bliver skrevet i rapporten, hvis man mener, man skal have en advarsel.

Gadejuristen har lavet et lille gult kort om reglen. Har du kortet på dig, , når du bliver taget for besiddelse af stoffer, kan du vise det til politiet, hvis betjenten ikke kender reglen. Har du ikke kortet, kan du ringe på 33 31 00 75 eller skrive til Gadejuristen og få et eller flere tilsendt

Taget med stof?

Du kan slippe for bøden og få en advarsel hvis:

  1. Stoffet var til eget forbrug
  2. Du lever af fx. kontanthjælp eller førtidspension
  3. Du er afhængig af "hårde stoffer"

Reglen gælder hver gang du bliver taget med stof til eget brug.
...Også ved besiddelse af hash, hvis du altså er afhængig af fx. kokain,amfetamin, metadon eller heroin.

Håndtering af sagen

Fortæl pdolitiet at du erne vil have en advarsel, vis dem gerne dette kort.

Advarselsreglen findes i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, 3. punkt. Den er også forklaret i rigsadvokatens meddelelse om narkotika.

Husk at holde øje med din e-boks/postkasse.

Ring til gadejuristen på 33 31 00 75 hurtigst muligt hvis du alligevel får tilsendt en bøde. Se mere på www.gadejuristen.dk/advarsel

Retsgrund­lag og mere information

Reglen findes som nævnt i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, 3. pkt. Du kan finde den gældende lovbekendtgørelse på retsinformation.dk

Advarselsreglen blev indført ved lov nr. 526 af 6. Juni 2007 og er uddybet i lovforslaget, der også kan findes på retsinformation.dk.

Reglen er desiden forklaret i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika

Kontakt Gadejuristen

Hvis du bliver taget med stof, så kontakt Gadejuristen hurtigst muligt. Vi kan hjælpe med at tage kontakt til politiet eller anklagemyndigheden og anmode om, at bøden ændres til en advarsel. Alternativt kan vi vejlede om, hvad man selv kan gøre.Husk også at hold øje med e-Boks eller postkasse. Hvis politiet (alligevel) sender et bødeforlæg, er det vigtigt at reagere inden for fristen. Ellers bliver man dømt “automatisk” uden indkaldelse til retsmøde.

Adresse
Værnedamsvej 7A, 1. sal (baghuset)
1819 Frederiksberg C.
(med Vesterbro på det modsatte fortov)

Reg. og kontonummer: 8401 0001023706
CVR: 25048482
Contact
+45 33 31 00 75
Kontakt@gadejuristen.dk
Hvem er vi?
Sidsel
Anders
Sofia
Rikke
Mia
Henriette
Nikoline
Maria

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker. Vi finansieres af offentlige midler fra finansloven. Du finder vores vedtægter her.

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmål til Gadejuristen, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os.

Copyright © 2023 - Gadejuristen