Personoplysninger

Gadejuristen er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os?

Gadejuristen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder Gadejuristens kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger skal du kontakte Gadejuristen.

Gadejuristen
Værnedamsvej 7A
1819 Frederiksberg C.
CVR-nr.: 25048482
Tlf. 33 31 00 75
Mail: Kontakt@gadejuristen.dk

Retsgrundlaget og formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Gadejuristen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse til Gadejuristen. Hvis din henvendelse fører til en sag hos Gadejuristen, vil dine personoplysninger kun blive behandlet til et specificeret formål med hjemmel i et konkret skriftligt samtykke fra dig.

Retsgrundlaget for Gadejuristens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og f.
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2 litra a.

Dine Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Gadejuristens behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Gadejuristen.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Gadejuristen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Gadejuristens almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personlig af dine personoplysninger begrænset. Hvis du du har ret til at få begrænset behandlingen, må Gadejuristen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gæres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Gadejuristens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Gadejuristen behandler dine personoplysninger på. Du finder ligeledes Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

Adresse
Værnedamsvej 7A, 1. sal (baghuset)
1819 Frederiksberg C.
(med Vesterbro på det modsatte fortov)

Reg. og kontonummer: 8401 0001023706
CVR: 25048482
Contact
+45 33 31 00 75
Kontakt@gadejuristen.dk
Hvem er vi?
Anders
Sofia
Rikke
Mia
Henriette
Nikoline
Maria

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker. Vi finansieres af offentlige midler fra finansloven. Du finder vores vedtægter her.

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmål til Gadejuristen, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os.

Copyright © 2023 - Gadejuristen