Til læger om abstinensbehandling­

Alle læger må ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i abstinensbehandling af kort varighed. Er abstinenserne akutte skal de behandles straks. Det står i autorisationslovens § 41. Loven blev præciseret i 2019 for at sikre, at stofbrugere får behandling, når de henvender sig i sundhedsvæsenet med abstinenser.

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer, der giver vejledning til læger om præparatvalg og dosis, men den konkrete abstinensbehandling skal altid tilrettelægges i dialog med patienten, så behandlingstilbuddet bliver relevant og tilstrækkeligt.

I nogle tilfælde vil behandlingen indebære ordination af betydelige mængder afhængighedsskabende lægemidler på grund af patientens høje tolerance.

Det bør så vidt muligt undgås, at patienten forlader lægen uden at have modtaget behandling, da dette kan betyde, at patienten søger abstinenserne afhjulpet med medicin eller stof fra det illegale marked.

Lægen bør derfor være omhyggelig med sin journalføring, også i det tilfælde at patienten ikke tilbydes behandling eller ikke samtykker til den tilbudte behandling. Desuden skal lægen være opmærksom på, at abstinenser, der ikke er akutte, kan blive det.

Der findes mange forskellige typer abstinenser. For en mere indgående beskrivelse kan du klikke på de to links nedenunder. Her vil du også finde links til Sundhedsstyrelsens relevante vejledninger til håndtering af abstinenser.

Start din behandling her

Vil du lære mere om abstinens­behandling?

Adresse
Værnedamsvej 7A, 1. sal (baghuset)
1819 Frederiksberg C.
(med Vesterbro på det modsatte fortov)

Reg. og kontonummer: 8401 0001023706
CVR: 25048482
Contact
+45 33 31 00 75
Kontakt@gadejuristen.dk
Hvem er vi?
Sidsel
Anders
Sofia
Rikke
Mia
Henriette
Nikoline
Maria

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker. Vi finansieres af offentlige midler fra finansloven. Du finder vores vedtægter her.

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmål til Gadejuristen, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os.

Copyright © 2023 - Gadejuristen