Undervisning og oplæg

Gadejuristen formidler gerne viden, erfaringer og kompetencer i arbejdet med stofbrugere og Gadens Folk. Vi tilbyder derfor undervisning, kurser og oplæg inde for en lang række temaer.

Vi skræddersyer gerne undervisningen efter deltagernes konkrete behov og forudsætninger, og vi tilbyder både undervisning til faggrupper, der arbejder med forskellige aspekter af indsatsen for stofbrugere og gadefolk, og undervisning eller oplæg til andre, der er interesserede i at komme bagom problemer og på forkant med løsninger i gadeplansarbejdet såvel som på andre niveauer.

Vores mangeårige undervisnings- og oplægsvirksomhed for bl.a. kommuner, organisationer, avisredaktioner, politiske partier og på konferencer i ind- og udland.

Hvad snakker vi om?

Gadejuristen udvikler løbende nye undervisningstemaer, som er aktuelle og relevante for gadeplansarbejdet og udviklingen generelt på området. Som en del af undervisningen eller oplægget udarbejdes diverse former for relevant undervisnings- eller baggrundsmateriale.

Jura på narkotikaområdet, her under i behandlingssektoren (offentlig såvel som privat), reglerne om sagsbehandling og borgernes møde med polititet.

Udgående retshjælp, om kunsten at afdække og afhjælpe ukendte retshjælpsbehov.

Bisidder/støtteperson for forskellige grupper, herunder gravide stofbrugere og forældre med stoferfaring.

Skadesreduktion og narkotikapolitik

Brugerrum (sundhedsrum, fixerum) erfaringer fra andre lande og vejen til genintroduktion af heroinordination i Danmark

J-Key Cards: Formidling til stofbrugere, konceptet og effekten.

Behandlingsideologier og -metoder

Gadejuristens historie, oplevelser og erfaringer.

Adresse
Værnedamsvej 7A, 1. sal (baghuset)
1819 Frederiksberg C.
(med Vesterbro på det modsatte fortov)

Reg. og kontonummer: 8401 0001023706
CVR: 25048482
Contact
+45 33 31 00 75
Kontakt@gadejuristen.dk
Hvem er vi?
Anders
Sofia
Rikke
Mia
Henriette
Nikoline
Maria

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker. Vi finansieres af offentlige midler fra finansloven. Du finder vores vedtægter her.

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmål til Gadejuristen, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os.

Copyright © 2023 - Gadejuristen