Information til pårørende

Abstinenser kan være smertefulde og traumatiserende for en stofbruger. Får man ikke skaffet nok stof eller medicin, får man ikke udleveret medicin fra sit behandlingssted eller mister man den udleverede medicin, kan situationen blive desperat. Du kan læse mere om abstinenser her.

Det er vigtigt at vide, alle læger må behandle abstinenser. Er abstinenserne akutte skal lægen behandle dem straks. Det gælder også når behandlingen kræver ordination af opioider eller andre lægemidler. Det står i autorisationsloven § 41, der blev præciseret i 2019 for at sikre, at stofbrugere får abstinensbehandling. Du kan læse mere om lovgivningen her.

Akut behov for abstinens­behandling

Har man akut behov for abstinensbehandling, kan man fx henvende sig til lægevagten på en akutmodtagelse, på hospitalet eller hos egen læge. Man kan nogle steder opleve, at der herfra henvises til at søge behandling på det kommunale stofbehandlings sted.

I mange kommuner vil en sådan henvisning ikke være meget værd, da der kan gå mange dage eller uger, før stofbrugeren kan få en lægetid i kommunalt regi.

Alligevel kan det være en fordel først at kontakte behandlingsstedet og få bestilt en tid, da det kan betrygge lægen, der hvor man søger abstinensbehandling, om at der er taget skridt mod en løsning på den længere bane. Er det uden for kommunens åbningstid, må man selvsagt gå direkte videre.

Behov for en pårørende

Desværre bliver stofbrugere ikke altid behandlet pænt i sundhedsvæsnet. Og har man abstinenser, kan det være svært at fære en god idalog med læger og sygeplejesker. Derfor kan det være en stor for del at have én med, der kan støtte og hjælpe.

Du kan hjælpe en stofbruger ved at gå med og forklare situationen til læger og andre sundhedspersoner.
Det kan være nemmere for dig at insistere op at komme igennem til lægen, det det er for stofbrugeren selv. Du kan også hjælpe med praktiske ting. Og så er ventetid altid nemmere, når man ikke er alene.

Hvis I bliver henvist videre, kan du hjælpe ved at skrive navne ned, så man kan fortælle, hvem der henviste. Så er det også nemmere at vende tilbage og tale med den samme igen, hvis der opstår problemer.

Sundhedsstyrelsen har udgivet nogle vejledende retningslinjer til lægerom abstinensbehandling. Er der ikke en god dialog, kan retningslinjerne føre til, at lægen foreslår en behandling med et præparat eller en dosis, der ikke vil fungere for patienten.

Her kan du hjælpe ved at lytte til stofbrugerens ønsker og behov, herunder til dårlige erfaringer med det foreslåede lægemiddel, og formidle det til lægen på en god måde.
Du kan eventuelt henvise til hjemmesiden her, hvor vi har samlet fakta og direkte links til vejledninger og andre relevante informationer til sundhedspersoner om abstinensbehandling.

Det kan desværre ske, at lægen afviser at behandle patienten eller ikke tilbyder relevant og tilstrækkelig medicin, og lægen heller ikke henviser til en anden akut behandlingsmulighed. I den situation kan det komme på tale at klage senere. Derfor er det vigtigt at sikre, at lægen skriver ned, hvad der har været tilt om og hvorfor der ikke kunne opnås enighed om en behandling. Hvis I oplever, at lægen ikke lytter, kan du bede om, at det I siger bliver skrevet i journalen. Er der behov for hjælp til at klage over et afslag på behandlingen af abstinenser, kan man få gratis retshjælp hos Gadejuristen.

Adresse
Værnedamsvej 7A, 1. sal (baghuset)
1819 Frederiksberg C.
(med Vesterbro på det modsatte fortov)

Reg. og kontonummer: 8401 0001023706
CVR: 25048482
Contact
+45 33 31 00 75
Kontakt@gadejuristen.dk
Hvem er vi?
Anders
Sofia
Rikke
Mia
Henriette
Nikoline
Maria

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker. Vi finansieres af offentlige midler fra finansloven. Du finder vores vedtægter her.

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmål til Gadejuristen, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os.

Copyright © 2023 - Gadejuristen