Forbudszonerne er nu fortid!

Tirsdag, 21 feb 2012

20 års nyttesløs stress-strategi, visionsløs klapjagt, er endelig slut. Københavns Politi har netop nedlagt de såkaldte ”forbudszoner” på Vesterbro i København. 

Siden august 1990 har Vesterbro været inddelt i et skiftende antal forbudszoner, hvor stofbrugere, gadesexsælgere, hjemløse og psykisk syge er blevet mødt med forbud mod at opholde sig. De var til ”gene og ulempe for de omkringboende og forbipasserende”, mente politiet. Overtrædelse af et forbud mod at opholde sig på Vesterbro medførte bøder på mellem 600 og 1.000 kr. og har betydet, at de mange udsatte mennesker på Vesterbro har været jaget vildt og er blevet massivt gældsplagede. Mange har tilmed måttet afsone de bøder, de ikke kunne betale. Alt for mange har dermed været fængslet; alene for at opholde sig på gaden.

Gadejuristen har gennem årene på det kraftigste kritiseret denne anvendelse af forbudszoner og rejst tvivl om lovligheden af politiets påbud. Gadejuristen har endvidere påpeget de menneskeretlige problemstillinger ved at indskrænke bevægelsesfriheden for udsatte medborgere i et område, der tilmed huser de sundhedstilbud som udsatte behøver for at overleve og for at undgå smitte med HIV og hepatitis C. Samtidig har det været tydeligt for alle der færdes på Vesterbro, at forbuddene end ikke har haft den tilsigtede effekt. Man kan ikke sige: ”Gå væk!” til et gadefolk, der ikke har steder at gå hen.

”Forbudszonerne har stået som en skamstøtte for årtiers ekstremt skadelige stresspolitik, hvor man tilsyneladende har forestillet sig, at man ved at pine og plage denne gruppe stærkt udsatte mennesker, kunne presse dem til forandring.  Resultatet blev imidlertid en eksplosiv stigning i dødeligheden og uoprettelige helbredsskader for de mest udsatte,” siger Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen.

I sidste uge vedtog Københavns Politi, efter lang tids pres, endelig at nedlægge forbudszonerne på Vesterbro.

”Vi har holdt fast og er blevet ved med at kræve svar på, hvordan denne praksis kunne være i overensstemmelse med lovgivningen. De konkrete sager vi har set gennem årene har efter vores opfattelse ikke kunnet holde til et juridisk eftersyn. Vi ser det som en stor sejr for anerkendelsen af gadefolkets rettigheder, at det endelig er lykkes at få forbudszonerne ophævet,” siger Emil Kiørboe, Gadejuristen.

Når vi som samfund bruger politi og straf til at fortælle udsatte medborgere, at de ved deres blotte tilstedeværelse er til gene og ulempe for os andre på en sådan måde, at man mener at måtte køre straffeapparatet i stilling, modarbejder man alle forsøg på at hjælpe og inkludere, men bidrager blot til yderligere marginalisering og diskrimination.

”Ophævelsen af forbudszonerne er et vigtigt skridt i den rigtige retning”, siger Nanna W. Gotfredsen, og understreger, at vi som samfund må ophøre med at kriminalisere socialt udsatte mennesker. Med forbudszonerne havde man de facto kriminaliseret både stofbrug, gadesexsalg og hjemløshed på Vesterbro. Kriminalisering som værktøj til løsning af alvorlige sociale problemer er uanvendeligt og kan alene forværre problemerne.

Gadejuristen roser Københavns Politi for at nedlægge forbudszonerne. Forandring kræver ofte stort mod, og fra Gadejuristens side ser vi dette fremskridt som udtryk for den gode dialog og et langt bedre samarbejde mellem politiet og de lokale aktører gennem de seneste par år.

Opdatering fredag d. 9. marts:

TV2-Nyhederne om nedlæggelsen af forbudszonerne med Gadejuristens Emil Kiørboe: "Narkomaner kan nu færdes frit"

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur